Årsmöte/halvårsmöte 20 oktober kl 19.00 i Lillhagaskolans matsal

Vi närmar oss tiden för halvårsmöte och planen är att även hålla årsmötet som sköts upp i mars. Välkomna till Lillhagaskolans matsal 20 oktober kl 19.00.

Handlingar till respektive möte kommer att läggas ut efter styrelsemötet 6/10.

Med hänsyn till FHM:s rekommendationer begränsar vi deltagandet till 50 personer.

HANDLINGAR TILL ÅRS- HALVÅRSMÖTET

Dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Årsbokslut 2019

Stadgeförslag

Dagordning halvårsmöte

Kassarapport 2020-10-20

Budget 2021

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till förändring av föreningsstadgarna som tydliggör föreningens karaktär av allmännyttig, ideell förening.

Förslaget behandlas vid årsmötet.