Årsmöte/halvårsmöte 20 oktober kl 19.00 i Lillhagaskolans matsal

Vi närmar oss tiden för halvårsmöte och planen är att även hålla årsmötet som sköts upp i mars. Välkomna till Lillhagaskolans matsal 20 oktober kl 19.00.

Handlingar till respektive möte kommer att läggas ut efter styrelsemötet 6/10.

Med hänsyn till FHM:s rekommendationer begränsar vi deltagandet till 50 personer.

HANDLINGAR TILL ÅRS- HALVÅRSMÖTET

Dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Årsbokslut 2019

Stadgeförslag

Dagordning halvårsmöte

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till förändring av föreningsstadgarna som tydliggör föreningens karaktär av allmännyttig, ideell förening.

Förslaget behandlas vid årsmötet.