Årsmöte ti 26/3 kl 19 i klubbhuset

Nya Stadgar antagna.

Nya “Information och regler” antagna.

Omdisponering av klubbens landytor