Årsmötet och arbetsdagen den 22 maj

Årsmötet innehöll förutom sedvanliga punkter medlemmarnas godkännande till styrelsen att ansluta klubben till Mälarens båtförbund för att få stöd i administration och juridik. Därefter följde arbetsdagen med gott deltagande där mycket blev uträttat.

Tommy Nyström, Lotta och Joakim Rennemark fräschar upp bänkarna till verandan
Sjunktimret som följt med strömmen och kilat fast mellan båthusen bärgades.
Christer Olsson avtackades senare för sin stora arbetsinsats som mångårig kassör och medlemsansvarig för klubben med en brunch på Bommersvik,