Hål i stängslet

Stängslet mot badet, där kanoterna låg tidigare, har blivit uppklippt. Vi uppmanar klubbens medlemmar att titta till sina ägodelar inom området. Händelsen kommer att polisanmälas.