Höstens arbetsdag lö 21/9

Sju personer utöver styrelsen deltog! Det minsta i kvinno- och mannaminne.