Vårens arbets- och sjösättningsdag

Vårens arbetsdag var planerad till den 23 maj och sjösättningsdag till den 30 maj. Styrelsen har beslutat att slå ihop dessa så, att de som vill, träffas på båtklubben kl. 9.00 lördag 30 maj. Då snyggar vi till på området och hjälps åt att få bryggplatsbåtarna i vattnet. Och vi följer förstås de rekommendationer som gäller för att undvika att sprida viruspartiklar som kan få våra alveoler att producera sådana i stället för att syresätta blodet. Kolla hemsidan innan du ger dig av, utifall läget ändrats, så att även denna plan behöver ändras!