Här presenteras handlingar inför och beslut tagna vid årsmöten.
Stadgar antagna 2020-10-20

Halvårsmöte 2023-10-10, Klubbstugan kl.19.00

Dagordning halvårsmöte 2023

Resultatrapport
5-årsplan
Balansrapport
Verksamhetsberättelse
Avfallshanteringsplan

Protokoll halvårsmöte 2023-10-10

Årsmöte 2023-03-21, Klubbstugan kl. 19.00

Dagordning årsmöte 2023

§8 Protokoll Halvårsmöte 2022-10-11

§9 Verksamhetsberättelse 2022

§10 Kassarapport 2022-12-31

§11 Årsbokslut
Resultatrapport
Balansrapport

§12 Revisionsberättelse 2022

Protokoll Årsmöte 2023-03-21

Halvårsmöte 2022-10-11, Klubbstugan kl.19.00

Dagordning halvårsmöte 2022

Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
halvåret

Verksamhetsberättelse SBK 2022 halvårsmöte

Balansrapport

Resultatrapport 2022-09-28 – Budget 2023

Protokoll Halvsårsmöte 2022-10-11

Årsmöte 2022-03-29, Qulturum Sländan kl.19.00

Dagordning 2022

§8 Protokoll halvårsmöte 2021-10-19

§9 Verksamhetsberättelse 2021

§10 Kassarapport 2021-12-31

§11 Årsbokslut 2021

§12 Revisionsberättelse 2021

Femårsplan 2021 – 2025

Beslutslista

§14 Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet

Medlemsrapport 2022-03-13

Miljöpolicy (Förslag till årsmötesbeslut)

Projekt “Mittpiren” ( Piren har underminerats och utgör risk för personskador. Halvårsmötesbeslut §10 Offert för beslut föreläggs årsmötet) Läs mer

§16-17 Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 2022-03-29