Här presenteras handlingar inför och beslut tagna vid årsmöten.
Stadgar antagna 2020-10-20

Årsmöte 2024-03-19, Klubbstugan kl.19.00

4 Dagordning
8 Protokoll halvårsmöte 2023-10-10
9 Verksamhetsberättelse 2023
11 Resultatrapport
11 Balansrapport
11 Skatteverket beslut och konsekvenser
11 5-årsplan
12 Revisorernas berättelse
16-19 Valberedningens förslag_20240305
01 Protokoll Årsmöte 2024-03-19

Halvårsmöte 2023-10-10, Klubbstugan kl.19.00

Protokoll halvårsmöte 2023-10-10
Dagordning halvårsmöte 2023
Resultatrapport
5-årsplan
Balansrapport
Verksamhetsberättelse
Avfallshanteringsplan

Årsmöte 2023-03-21, Klubbstugan kl. 19.00

Dagordning årsmöte 2023
§8 Protokoll Halvårsmöte 2022-10-11
§9 Verksamhetsberättelse 2022
§10 Kassarapport 2022-12-31
§11 Årsbokslut
Resultatrapport
Balansrapport
§12 Revisionsberättelse 2022
Protokoll Årsmöte 2023-03-21

Halvårsmöte 2022-10-11, Klubbstugan kl.19.00

Dagordning halvårsmöte 2022
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
halvåret

Verksamhetsberättelse SBK 2022 halvårsmöte
Balansrapport
Resultatrapport 2022-09-28 – Budget 2023
Protokoll Halvsårsmöte 2022-10-11

Årsmöte 2022-03-29, Qulturum Sländan kl.19.00

Dagordning 2022
§8 Protokoll halvårsmöte 2021-10-19
§9 Verksamhetsberättelse 2021
§10 Kassarapport 2021-12-31
§11 Årsbokslut 2021
§12 Revisionsberättelse 2021
Femårsplan 2021 – 2025
Beslutslista
§14 Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet
Medlemsrapport 2022-03-13
Miljöpolicy
Projekt “Mittpiren” ( Piren har underminerats och utgör risk för personskador. Halvårsmötesbeslut §10 Offert för beslut föreläggs årsmötet) Läs mer
§16-17 Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll 2022-03-29