Uppdaterad 2023-09-28

Klubben strävar efter att så många som möjligt av Nykvarns invånare ska få möjlighet att ha en båtplats i Strömsborgs båtklubb. Varje år blir en handfull platser lediga. Här beskrivs hur fördelningen av dessa platser går till. (Båthus är privat egendom och de fördelas inte av klubben. Man får vara på hugget, när något finns till försäljning.)

Kölistor

Styrelsen hanterar kölistorna. I denna ingår både medlemmar och icke-medlemmar. Varje person i kön betalar en avgift, måste ha en mejladress, medge att namnet publiceras på klubbens hemsida och ha angivit vilken/vilka typer av båtplats/medlemskap man är intresserad av.
Platstyperna är:

  • RM: Rampmedlem: Klubbens ramper får användas för att sjösätta och ta upp båt som förvaras hemma.
  • LB: Landplats för båt: Plats på land för båt året om.
  • LS: Sommarplats: Som LB men endast sommartid (1/6 – 30/9). Från år 2020.
  • LT: Landplats för trailer: Plats på land för båt på trailer året om. På platsen ska finnas trailer.
  • BP: Bryggplats: Plats vid brygga.
  • LV: Vinterplats för BP: Förvaring på landplats för båt (LB) från 1/10 till 31/5.
  • KP: Kanotplats:  Plats för kanot på ställning på land.

Man kan när som helst ändra sitt/sina val av platstyp(er) via mejl till medlemsansvarig.

För samtliga medlemskap får bil parkeras på klubbens område, i mån av plats, när båten används. Rampmedlemmar får även parkera trailer i mån av plats när båten används.

Kölistan hanteras av medlemsansvarig och uppdateras löpande.

Icke Medlemmar

Du anmäler till klubben att du vill ställa dig i kö genom att skicka ett mejl till medlemsansvarig (se Funktionärer). Där anger du namn, personnummer, bank (om du vill ha e-faktura), adress, telefonnummer och mailadress samt  vilken/vilka båtplatser du är intresserad av (se Information och Regler – Köregler) När köanmälan godkänts av klubben får du en faktura på 100 kr per kö. (Om du ansluts till kön efter 1 juli gäller halva beloppet – 50 kr). Följande år får du en faktura på 100 kr per köplats och år.

Du får en plats i kön baserad på när du registrerats i vårt administrativa system BAS. Sist registrerad hamnar längst bak i kön. För följande år gäller att den som betalat i tid behåller sin plats.

Medlemmar

De som är medlemmar i klubben kan anmäla intresse att byta till annan plats i kölistorna på Min sida i BAS. Samma villkor gäller som för icke-medlemmar med tre skillnader:

  1. Avgifterna är hälften av ovan angivna.
  2. Den årliga avgiften ingår i klubbens betalningsanmodan för medlemsavgiften som skickas ut i början av mars.
  3. Den som köar för en platstyp man har, för att få ett bättre läge, går före övriga i kön för denna platstyp.

Då platser blir lediga

När en eller flera platser av samma typ blir lediga skickas ett mejl ut till de första på kölistan som köar för denna typ av båtplats, där man blir uppmanad att svara och tacka ja eller avstå. Köpositionen påverkas vare sig av att acceptera en plats eller avböja. Av de som inom angiven tid tackat ja går platserna till de som står först i kön. Övriga står kvar i kön – de som stod efter de som fick platserna kommer högre upp. Om en eller flera platser delas ut till klubbmedlemmar blir nya platser lediga. Den eller dessa platser fördelas på samma sätt. Den som accepterar en plats 1/1-31/7 måste lägga dit en båt senast en månad efter acceptansdagen. Den som accepterar 1/8-31/12 måste ha en båt på plats senast 1/6 nästa år.

Kommentarer

Medlemmar kan byta platser med varandra om de är av samma typ. Ett sådant byte ska omedelbart meddelas medlemsansvarig. Alla andra byten måste gå via kösystemet.

Medlem kan ha kanotplats och annan båtplats. Om det är kö för kanotplatser, går dock dessa i första hand till nya medlemmar. Bryggplatsinnehavare kan också ha vinterplats. Inga andra kombinationer av flera platser är tillåtna.