Stadgar antagna 2020-10-20

Föreningen bildades 1970 av fritidsbåtägare med ett gemensamt intresse för båtar och fiske och har sin verksamhet och hemort i Nykvarn.Stadgar reviderade vid halvårsmötet den 20 oktober2020.

§ 1 Ändamål Strömsborgs Båtklubb är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att:•tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade… (mer)