Vid ett spill eller läckage eller annan händelse som bedöms kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön – kontakta:

Miljöavdelningen Nykvarns kommun

miljoavdelningen@nykvarn.se

Växelnummer 08-555 010 00.