Mittenpiren behöver renoveras

Halvårmötet igår kväll godkände styrelsens budgetförslag som bland annat innebär en stor satsning på renovering av piren. Den är nu i ett sådant skick att man kan skada sig genom att kliva ned i potthålen. Nästa steg är att ta fram ett förslag på exakt hur vi gör renoveringen bäst…

läs mer

BAS – Svenska Båtunionens Administrativa System

Båtklubben har i år gått med i Svenska båtunionen (SBU) som är en förening med ca 900 båtklubbar. Vi har bestämt att gå med av två skäl; 1 Vi får juridiskt stöd i frågor mot t ex skattemyndigheten.2 Vi får tillgång till ett medlemsregister som underlättar vårt administrativa och ekonomiska…

läs mer

Hemsidesproblem löst

Sedan början av juli har vi haft problem med hemsidan efter att en automatisk uppdatering skett av komponenter på vårt webbhotell. Är du medlem eller köande och nyligen registrerat dig har du under den tiden inte kunnat bli godkänd. Det är nu åtgärdat och nu ska administrationen av sidan fungera…

läs mer

Kartor över Yngern

De djupkartor över Yngern som sammanställts av Christer Olsson har tidigare gått att köpa i tryckt version. Nu finns kartorna i jpg-format tillgängliga för medlemmar och kan skrivas ut eller laddas ned till mobil eller platta för att ta med ut på sjön. Du hittar dem efter att ha loggat…

läs mer

Ny Facebookgrupp för klubben

Strömsborgs båtklubb på Facebook. Vid årsmötet den 22 maj efterfrågades en facebookgrupp för kommunikation mellan medlemmar och styrelse. En sådan fanns, men hade för hög sekretess för att folk skulle hitta.Vi försöker nu med en offentlig grupp för ändamålet.Håll god ton och håll diskussionen till ämnen som rör båtklubben.

läs mer

Årsmötet och arbetsdagen den 22 maj

Årsmötet innehöll förutom sedvanliga punkter medlemmarnas godkännande till styrelsen att ansluta klubben till Mälarens båtförbund för att få stöd i administration och juridik. Därefter följde arbetsdagen med gott deltagande där mycket blev uträttat.

läs mer

22 maj Årsmöte och arbetsdag

Årsmöte och vårens arbetsdag kommer att gå av stapeln lördag 22 maj. Vi inleder med årsmöte kl. 9.00. När det är klart går vi över till arbetsdag och avslutar kl. 14. Mer info och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut här. HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET Dagordning Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2020 Stadgar antagna vid…

läs mer