Båthusen vid båtklubben – kulturhistoria

I det Kulturmiljöprogram, som kommunfullmäktige antog 2023-10-12 listas kulturmiljöer som ska bevaras och utvecklas. Platser som båthusen vid Yngern, Näsby/Taxinge gods, Åbytorp och Nykvarns herrgård har utsetts till viktiga markörer för kommunens historia. Historik Båthusen uppfördes ursprungligen för högt uppsatta tjänstemän vid Nykvarns pappersbruk. Troligen byggdes de första båthusen någon…

läs mer

Använd lågsäsongen till att lära dig mer

Båtunionen publicerar utbildningsmaterial som kan användas för självstudier, eller studier i studiecirklar anordnade av studieförbund. Vill man kan man avlägga prov för att erhålla intyg. Men det är en bra allmänbildning i sjövett även utan intyg. Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig…

läs mer

Höstens arbetsdag 2023

Lördag den 16 september hade vi arbetsdag i båtklubben. För er som missade det kan vi berätta om en trevlig och effektiv dag. Vi klippte och slog gräs och buskar, städade, skötte om blommorna, satte upp en ny skylt, max 8hk, på stängslet mot badet OCH lagade vinschen vid norra…

läs mer

EN LYCKAD ARBETSDAG

Pingstafton blev en mycket bra arbetsdag i båtklubben och mycket blev uträttat. Finare beläggning lades ut på piren, iläggningen vid kanoterna och infarterna. Vindskivorna målades och trädäcken oljades. Fönstren putsades och golven skurades. Trailers fick stödhjul, skyltar sattes upp och ogräset trimmades. Ett nytt kräftfiskeskåp kom på plats. Någon boj…

läs mer

Miljöinventering 2023

Miljöavdelningen vid Nykvarns kommun har av båtklubben begärt en inventering av vilka båtbottenfärger våra medlemmars båtar har. Vi ber dig därför att besvara den enkät som inom kort kommer att sändas ut. Det finns inga båtbottenfärger som är godkända för Bottniska viken och insjöar. I Yngern får därmed endast färger…

läs mer