Vattenståndet i Yngern

Båtklubben har tillskrivit kommunen och länsstyrelsen om problemen med det låga vattenståndet och fått svar på frågan om vad man tänker göra inför nästa sommar. Möjligheten att få vattendomen från 1952 omprövad kan komma att utredas nästa år. En beskrivning av läget 2022-09-15 Vattennivån i Yngern har i sommar varit…

läs mer

Städdag och Mittpiren lördag den 17 september 09.00-14.00

…och upptagning av båtar vid bryggplats piren Renoveringen av den trasiga mittpiren startar måndag 19/9.Detta görs för att minska risken för personskador.Båtarna vid mittpirens bryggplatser måste därför tas upp senast 17/9 för att arbetet ska kunna utföras. Övriga bryggplatsinnehavare ombeds också ta upp sina båtar om de kan avsluta säsongen…

läs mer

Åbro

…eller Bro-Gren eller Lars-Olofbron är några av namnförslagen till den gångbro som stod färdig den 12 augusti. Under ledning av styrelsens Lars-Olof Gren, med bistånd av Dane Bodingh och bidrag med balkar av Ilpo Porttila, har klubben fått en ny gångbro mot dammhuset. Det underlättar när vi behöver förflytta oss…

läs mer

Mittpiren renoveras

Renoveringen av den trasiga mittpiren startar efter att kräftfisket är avslutat 19/9.Detta görs för att minska risken för personskador.Båtarna vid mittpirens bryggplatser behöver därför tas upp 1-2 veckor tidigare i år för att arbetet ska kunna utföras. Mer information finns här.

läs mer

Hänglåset vid grinden närmast badet

Flera medlemmar har anmält problem med detta hänglås. Vid styrelsens besiktning märktes inte felet. Vad som hänt är att nyckeln vid öppningsförsök gått att vrida längre än ett kvarts varv – de 90 grader den ska gå att vrida innan låset öppnas. Hamnfogden kommer att se över låset och vidta…

läs mer