Vinterförvaring

Bryggplatsbåtar kan läggas upp på de balkar som placerats ut för vinterförvaring. Det finns fem områden att välja mellan. De är markerade med skyltar. Man kan ta vilken ledig plats som helst. Nästa år kommer platserna att vara numrerade, och BP-innehavare, som så önskar, kommer att få en specificerad vinterförvaringsplats.

läs mer