Vårens arbetsdag

Lördag 25 maj kl 09.00-14.00

Två gånger om året förväntas du som medlem vara med om underhåll av vårt klubbområde.
Nu är det dags för vårens översyn. Kom och var med i den gemytliga gemenskapen då vi ställer i ordning båtklubben inför säsongen.

Det här står på att-göra-listan
 • Slå gräs och sly längs staketen på området
 • Slå och samla vass
 • Ansa buskar och träd
 • Kratta och samla upp grenar
 • Putsa fönster och städa klubbstugan
 • Ordna blommor och planteringar
 • Se över utemöbler
 • Montera och installera nyinköpt kolgrill (får ej eldas med ved!!!)
 • Fylla i potthål i vägarna
 • Laga och förstärka P-infoskylten som blåst sönder
 • Se över markeringen av P-platser
 • Måla/numrera trailerplatser
 • Kontrollera ensmärkningen
 • Rensa utflödet vid klubben från flytande grenar och trädstammar om behov finns
 • Sortera trädgårdsavfall från skräp för borttransport (högra klubbsidan från vägen sett)
 • Se över och städa din egna uppläggningsplats

I slutet av den gemensamma arbetsdagen finns möjlighet att få hjälp med sjösättning för dig som har bryggplats.

Fika och korv serveras.