Instruktionsfilm

Hänglåsen (och grindlåsen) vid båtklubben är ett elektroniskt system.
En ström genereras i låsen när du för in nyckeln och du loggas när du går in.
Låsen måste hanteras varsamt!

1. Se till att bygeln på låset är ordentligt intryckt i låset.

2. Kontrollera att nyckeln är vänd åt rätt håll innan du med en rak, lugn rörelse för in nyckeln och vrider om ett kvarts varv – inte för sakta eller för fort.
Den ström som bildas när du för in nyckeln gör att låset kan öppnas .
Bruka inte våld när du vrider om. Nyckeln kan fastna.

3. Dra ner låset så att bygeln öppnas.

4. Om du inte kan vrida om – ta ut nyckeln och gör ett nytt försök.
Kolla att bygeln är ordentligt intryckt. Sätt in nyckeln igen i låset så att ström på nytt alstras och vrid om.
Låset öppnar vid ett kvarts varvs nyckelvridning

5. Försök aldrig att bruka våld för att vrida eller ta ut nyckel som har fastnat. Kolla alltid först om bygeln är ordentligt intryckt.

6. RING OM HJÄLP. Om du genom oaktsamhet förstör låset får du stå för kostnaderna.

KOSTNAD FÖR ETT NYTT LÅS ÄR 5 000 SEK.