Hänglåsen (och grindlåsen) vid båtklubben är ett elektroniskt system. En ström genereras i låsen när du sätter in nyckeln och du loggas när du går in. Låsen måste hanteras varsamt!

1. Se till att bygeln på låset är ordentligt intryckt i låset.

2. För in nyckeln ” bestämt och lugnt ” och vrid om – inte för sakta eller för fort.

3. Dra ner låset så att bygeln öppnas. Bruka inte ”våld” när du vrider om. Nyckeln kan fastna.

4. Om du inte kan vrida om – ta ut nyckeln och gör ett nytt försök. (Kolla att bygeln är ordentligt intryckt). Sätt in nyckeln igen i låset och vrid om. (Det bildas en ström som gör att låset öppnas när du för in nyckeln).

5. Försök aldrig att bruka våld för att vrida eller ta ut nyckel som har fastnat. Kolla alltid först om bygeln är ordentligt intryckt.

6. RING OM HJÄLP. Om du förstör låset och brukat våld får du stå för kostnaderna.

KOSTNAD FÖR ETT NYTT LÅS ÄR 5 000 SEK.