2024 ÅRS AVGIFTER

FÖRBLIR OFÖRÄNDRADE

beslutades vid halvårsmötet 10 oktober 2023.

Fakturor sänds ut under februari.