Mittpiren renoveras

Renoveringen av den trasiga mittpiren startar efter att kräftfisket är avslutat 19/9.Detta görs för att minska risken för personskador.Båtarna vid mittpirens bryggplatser behöver därför tas upp 1-2 veckor tidigare i år för att arbetet ska kunna utföras. Mer information finns här.

läs mer

Hänglåset vid grinden närmast badet

Flera medlemmar har anmält problem med detta hänglås. Vid styrelsens besiktning märktes inte felet. Vad som hänt är att nyckeln vid öppningsförsök gått att vrida längre än ett kvarts varv – de 90 grader den ska gå att vrida innan låset öppnas. Hamnfogden kommer att se över låset och vidta…

läs mer

Lågt vattenstånd

Vattennivån i Yngern är ovanligt låg nu vilket har lett till många grundstötningar vid farleden till båtklubben. Var försiktig när du går ut och kommer tillbaka. Säkrast är att ro när du är på grunt vatten. Kommunen förklarar regelverket bakom vattenregleringen: Låg vattennivå i Yngern

läs mer

Årets kräftfiskeschema

Årets kräftfiskeschema fastställdes efter lottning i månadsskiftet juni/juli. Schemat är utsänt till alla medlemmar via mail och i vissa fall brev och hittas under Kräftfiske 2022 inloggad i hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om…

läs mer

Miljöinspektion

Den 16 maj besökte Fredrik Kjelleros från kommunens miljöavdelning båtklubben för en miljöinspektion.Från klubbens sida förklarades att båtklubben inte bedriver någon varvsverksamhet, utan är en småbåtsklubb med av länsstyrelsen fastställd begränsning av 8 hk för motorer.Därutöver har klubben egna regler om båtars maxstorlek om 2 m bredd och 5 m…

läs mer

Vårens arbetsdag 21/5 kl. 09.00 – 14.00

Den här dagen hjälps vi åt för att hålla båtklubben i ett fint skick (se slutet). Årets två arbetsdagar – en på våren (21/5) och en på hösten (17/9).Styrelsen gör ett arbetsschema och utser ansvariga för olika arbetsuppgifter.Som medlem anmäler du dig till någon av arbetsuppgifterna när du kommer. Att…

läs mer

Årsmötet 2022-03-29 med protokoll

Vid årsmötet avtackades avgående ordförande Alan Dry efter 4 år vid rodret av Lena Ling-Östlund.Under Alans ledning har bl.a. låssystemet bytts ut, den nya toaletten kommit på plats, bryggor lagats och uppläggningsplatser byggts. Årsmötesprotokoll 2022-03-29

läs mer

Mötesplan för 2022

Här hittar du årets viktiga dagar för klubbens medlemmar. Styrelsemöten 1:a tisdagen varje månad Årsmöte 29/3 kl. 19.00 Qulturum Sländan/Folkets hus (ändrad lokal!) Vårens arbetsdag 21/5 kl. 09.00 – 14.00 Sjösättningsdag 28/5 kl. 09.00 – 11.00 Kräftfisket startar 4/8 (tider se BAS) Höstens arbetsdag 17/9 kl. 09.00 – 14.00 Upptagningsdag…

läs mer