Lågt vattenstånd

Vattennivån i Yngern är ovanligt låg nu vilket har lett till många grundstötningar vid farleden till båtklubben. Var försiktig när du går ut och kommer tillbaka. Säkrast är att ro när du är på grunt vatten. Kommunen förklarar regelverket bakom vattenregleringen: Låg vattennivå i Yngern

läs mer

Årets kräftfiskeschema

Årets kräftfiskeschema fastställdes efter lottning i månadsskiftet juni/juli. Schemat är utsänt till alla medlemmar via mail och i vissa fall brev och hittas under Kräftfiske 2022 inloggad i hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om…

läs mer

Miljöinspektion

Den 16 maj besökte Fredrik Kjelleros från kommunens miljöavdelning båtklubben för en miljöinspektion.Från klubbens sida förklarades att båtklubben inte bedriver någon varvsverksamhet, utan är en småbåtsklubb med av länsstyrelsen fastställd begränsning av 8 hk för motorer.Därutöver har klubben egna regler om båtars maxstorlek om 2 m bredd och 5 m…

läs mer

Vårens arbetsdag 21/5 kl. 09.00 – 14.00

Den här dagen hjälps vi åt för att hålla båtklubben i ett fint skick (se slutet). Årets två arbetsdagar – en på våren (21/5) och en på hösten (17/9).Styrelsen gör ett arbetsschema och utser ansvariga för olika arbetsuppgifter.Som medlem anmäler du dig till någon av arbetsuppgifterna när du kommer. Att…

läs mer

Årsmötet 2022-03-29 med protokoll

Vid årsmötet avtackades avgående ordförande Alan Dry efter 4 år vid rodret av Lena Ling-Östlund.Under Alans ledning har bl.a. låssystemet bytts ut, den nya toaletten kommit på plats, bryggor lagats och uppläggningsplatser byggts. Årsmötesprotokoll 2022-03-29

läs mer

Mötesplan för 2022

Här hittar du årets viktiga dagar för klubbens medlemmar. Styrelsemöten 1:a tisdagen varje månad Årsmöte 29/3 kl. 19.00 Qulturum Sländan/Folkets hus (ändrad lokal!) Vårens arbetsdag 21/5 kl. 09.00 – 14.00 Sjösättningsdag 28/5 kl. 09.00 – 11.00 Kräftfisket startar 4/8 (tider se BAS) Höstens arbetsdag 17/9 kl. 09.00 – 14.00 Upptagningsdag…

läs mer

BAS – Svenska Båtunionens Administrativa System

Båtklubben har i år gått med i Svenska båtunionen (SBU) som är en förening med ca 900 båtklubbar. Vi har bestämt att gå med av två skäl; 1 Vi får juridiskt stöd i frågor mot t ex skattemyndigheten.2 Vi får tillgång till ett medlemsregister som underlättar vårt administrativa och ekonomiska…

läs mer

Kartor över Yngern

De djupkartor över Yngern som sammanställts av Christer Olsson har tidigare gått att köpa i tryckt version. Nu finns kartorna i jpg-format tillgängliga för medlemmar och kan skrivas ut eller laddas ned till mobil eller platta för att ta med ut på sjön. Du hittar dem efter att ha loggat…

läs mer