Extra arbetsdag söndag 26 mars

för återställning av angöringar vid piren blev lyckad. Söndag 26 mars samlades ett tjugotal medlemmar för en extra arbetsdag för att återställa förtöjningar och nummerplåtar i piren inför kommande säsong. Arbetet förflöt effektivt och allt var klart på en dryg timma.

läs mer

Vattennivån i sjön och regleringen av ån

Anders Önbäck (s) är den politiker som har svarat på det öppna brev/debattartikel klubben sände till gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. Kortfattat är detta vad som beslutats/sker Vattendom 1952 Förvaltningen har konstaterat att större variationer i vattennivån medför negativa konsekvenser för enskilda intressen kring sjön. Förvaltningen avser därför att i…

läs mer

Yngern och Turingeån – ett allmänt intresse 

Öppet brev till partiernas gruppledare i Nykvarns fullmäktige  Dags för omprövning av vattendomen från 1952  En farbar sjö, en å med strömmande vatten och dammar med vattenspegel är möjlig – men kräver en mycket följsam reglering av vattenflöden i fördämningarna.  Vattennivån i Yngern har i sommar varit rekordlåg – den…

läs mer

Vattenståndet i Yngern

Båtklubben har tillskrivit kommunen och länsstyrelsen om problemen med det låga vattenståndet och fått svar på frågan om vad man tänker göra inför nästa sommar. Möjligheten att få vattendomen från 1952 omprövad kan komma att utredas nästa år. En beskrivning av läget 2022-09-15 Vattennivån i Yngern har i sommar varit…

läs mer

Städdag och Mittpiren lördag den 17 september 09.00-14.00

…och upptagning av båtar vid bryggplats piren Renoveringen av den trasiga mittpiren startar måndag 19/9.Detta görs för att minska risken för personskador.Båtarna vid mittpirens bryggplatser måste därför tas upp senast 17/9 för att arbetet ska kunna utföras. Övriga bryggplatsinnehavare ombeds också ta upp sina båtar om de kan avsluta säsongen…

läs mer

Åbro

…eller Bro-Gren eller Lars-Olofbron är några av namnförslagen till den gångbro som stod färdig den 12 augusti. Under ledning av styrelsens Lars-Olof Gren, med bistånd av Dane Bodingh och bidrag med balkar av Ilpo Porttila, har klubben fått en ny gångbro mot dammhuset. Det underlättar när vi behöver förflytta oss…

läs mer