Vattennivån i sjön och regleringen av ån

Anders Önbäck (s) är den politiker som har svarat på det öppna brev/debattartikel klubben sände till gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige.

Kortfattat är detta vad som beslutats/sker

Vattendom 1952

Förvaltningen har konstaterat att större variationer i vattennivån medför negativa konsekvenser för enskilda intressen kring sjön. Förvaltningen avser därför att i år utreda förutsättningarna för att kunna begära omprövning av vattendomen. En konsult avses tas in för att se över om möjligheterna till att få en ändring i vattendomen.

(se Diarienummer KS/2022:650)

Rådighet över Turingeån

För att kommunen ska få rätt att råda över ån behöver man ingå överenskommelse med delägarna i samfälligheterna Nykvarn s:6, s:7 och s:8 samt Ströpsta s:2.
Går inte detta kan Lantmäteriet besluta om att bilda en samfällighetsförening som förvaltar samtliga samfälligheter, Lantmäteriet kan även bilda ett officialservitut till förmån för kommunen. Har samfällighetsförening bildats kan föreningen på en stämma ta beslut om att ge kommunen rådighet över Turingeån, alternativt genom ett avtalsservitut.

(se Diarienummer KS/2020:250)