Städdag och Mittpiren lördag den 17 september 09.00-14.00

…och upptagning av båtar vid bryggplats piren

Renoveringen av den trasiga mittpiren startar måndag 19/9.
Detta görs för att minska risken för personskador.
Båtarna vid mittpirens bryggplatser måste därför tas upp senast 17/9 för att arbetet ska kunna utföras.

Övriga bryggplatsinnehavare ombeds också ta upp sina båtar om de kan avsluta säsongen vid denna tidpunkt.


Aktiviteter

  1. Hjälpa till att flytta båtar från mittpiren
  2. Ta bort och spara nummerskyltar och angöringsringar på mittpiren
  3. Laga ensmärket
  4. Städa
  5. Klippa gräs och busk
  6. Städa klubbstugan

48 Bryggplatser berörs
Du som har bryggplats vid mittpiren, måste ta upp båten innan 19 september för att arbetet ska kunna utföras.
30 stycken har vinterplatser – 18 tar hem båten.
Tre sommarplatser som också används som vinterplats kommer också att få ta hem båten innan 17 september.
Berörda kommer att kontaktas.

Höstfiskare med bryggplats vid piren som behöver bryggplats under renoveringen söker själv kontakt
med bryggplatsinnehavare vid någon av de andra bryggorna, för att låna deras plats när de tagit upp sina båtar.

Lista över bryggplatser och innehavare hittar du inloggad under Klubbinformation-Båtplatser

Hålen i piren utgör risk för skador och behöver åtgärdas
Piren 2022-10-07