Städdag – och mycket blev uträttat

En av dagens viktiga aktiviteter var att förbereda inför renoveringen av piren. Fyra båtar låg kvar och de tas upp senast söndag kväll. Gångbron fick sand utlagd vid fästena, sly och vass röjdes, toaletten och stugan städades.

Ensmärkningen justerades
Nummerplåtar från piren och eventuella förtöjningar samlades ihop, sorterades och buntades i verktygsboden.
Smörgåsar och varmkorv smakade fint efter väl förrättat värv.