Halvårsmöte – Klubbstugan

Tisdag 11 oktober kl. 19.00

Handlingar publiceras under Klubbinformation som visas när du loggat in i takt med att de blir färdiga.

Protokollet finns att läsa.