Extra arbetsdag söndag 26 mars

för återställning av angöringar vid piren blev lyckad.

Söndag 26 mars samlades ett tjugotal medlemmar för en extra arbetsdag för att återställa förtöjningar
och nummerplåtar i piren inför kommande säsong.

Arbetet förflöt effektivt och allt var klart på en dryg timma.