Miljöinventering 2023

Miljöavdelningen vid Nykvarns kommun har av båtklubben begärt en inventering av vilka båtbottenfärger våra medlemmars båtar har. Vi ber dig därför att besvara den enkät som inom kort kommer att sändas ut.

Det finns inga båtbottenfärger som är godkända för Bottniska viken och insjöar.
I Yngern får därmed endast färger som inte kräver godkännande användas (biocidfria färger). 
Borste och vatten rekommenderas vid behov av rengöring.

Miljöpolicy antagen av årsmötet 2022-03-29

Läs mer om båtbottenfärger på Kemikalieinspektionens hemsida.