Använd lågsäsongen till att lära dig mer

Båtunionen publicerar utbildningsmaterial som kan användas för självstudier, eller studier i studiecirklar anordnade av studieförbund. Vill man kan man avlägga prov för att erhålla intyg. Men det är en bra allmänbildning i sjövett även utan intyg.

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om

  • att framföra en fritidsbåt,
  • i skyddade vatten,
  • i dagsljus och
  • under goda siktförhållanden
  • samt hur man visar gott sjömanskap