Genom medlemskapet i Mälarens båtförbund är klubben ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) och därmed har vi en grundförsäkring i Svenska Sjö.
Där försäkras bl.a. klubbens egendom, styrelsens ansvar och alla medlemmar vid olycksfall.

Det som gäller alla är

Olycksfallsförsäkring

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med all
aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar samt utanför klubbens område i samband med av klubben, SBU
samt förbund utlyst aktivitet. (T.ex. kräftfiske om man finns registrerad på kräftfiskelistan).

Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.
Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen.
Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande,
förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress.

Registrering i aktivitetslista av andra än medlemmar vid städdagar ger alltså även dem ett försäkringsskydd.

Klubben tecknar därutöver tilläggsförsäkring vid olycksfall för 1 anhörig till medlem.

Som medlem kan man få rabatt för båtförsäkring. Läs mer om detta i Båtklubbsförsäkring

Båthus

Klubben tillåts inte teckna försäkring för annat än klubbens egendom, medlemmar och aktiviteter.
Medlemmar som äger sina egna båthus kan i sina hemförsäkringar teckna tilläggsförsäkring för byggnad på annan plats.