Kräftfiskeansvariga :

Åke Andersson                                              070 495 31 61
Lena Ling Östlund                                        070 790 43 56

Kräftfiskefunktionärer:
Eva Andersson                                              070 362 35 55
Erik Engström                                                070 749 27 40
Lars-Olof Gren                                              070 236 94 76
Peter Jensen-Urstad                                  0737 34 31 32
Ingvar Larsson                                               070 574 51 44
Tommy Nyström                                          070 558 30 62
Ove Stenmark                                               073 983 52 40

Allmän information

Kräftfisket gäller bara för medlemmar i Strömsborgs båtklubb och är gratis även i år.

När får vi fiska?
Från den 1/8 till 15/9, varje kväll torsdag-söndag.


Fiskeområden                                                                                                                          

Alphyddan                                                                                                                             

Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om Alphyddan och “Hällarna” samt skären/grynnorna utanför, ca en halvtimmes båtfärd från båtklubben. Området arrenderar vi av Sveaskog.

Badet                                                                                                                                           

Det andra området ligger alldeles utanför badet och båtklubben och det arrenderar av Nykvarns kommun.

Se karta i slutet av sidan.

Bokning av kräftfiskepass

Bokning av kräftfiskepass gör du själv direkt i BAS. Gå in på “Min sida”, “Schema”, “Kräftfiske 2024”, välj månad, läs instruktionen och boka en tid och ett pass. Bokningen i BAS är öppen från årsmötet till fiskestart. Därefter kan du bara boka och ändra manuellt i loggboken i klubbstugan. När fisket kommit igång och du med kort varsel vill byta pass eller om du inte kan använda din tid? Lägg ut ett meddelande i klubbens Facebook-grupp, eller hör av dig till kräftfiskefunktionären..                                                                                                                                                                                                                

Kräftfiskeregler

1 Kräftfisket är uppdelade i fyra pass; A, B, C och D. Bokstäverna betecknar de fyra strandremsorna på Sveaskogsarrendet och är markerade på kartan. Du får bara lägga dina burar inom din egen strandremsa. Det finns bojar i vattnet som tydligt markerar gränserna för strandremsorna. 

2 Om du vill kan du välja att fiska utanför badet (kommunvattnet) vid båtklubben. Vid badet får alla samsas om utrymmet. Håll åtminstone tio meters avstånd från närmaste bur. Var uppmärksam på att vattnet snett ut från klubbstugan är privat!!

3 Den som har pass A är samordnare för kvällens fiske. Samordnaren ska se till att kräftfiskedagboken sköts. Se punkt 6

4 Du får börja fiska tidigast 16.00. Redskapen ska vara återlämnade senast 10.00 påföljande morgon. Från 15.30 kan du hämta redskapen som förvaras i skåpet på altanen vid klubbstugan. Hör med funktionären om du behöver avvika från de här tiderna

5 Det finns fyra uppsättningar redskap (en per pass) som innehåller sju mjärdar med flöten märkta med pass A, B, C eller D, en mätsticka och en inplastad karta. Redskapen ska återlämnas hela och väl rengjorda. Det är ditt ansvar att nästa fiskare på ditt pass får redskapen i samma eller gärna bättre skick än du fick. Bete, hinkar, ficklampor m.m. tas med av respektive fiskande.  

Obsevera! Du får inte använda egna redskap!

När du lämnat tillbaks redskapen skicka ett SMS till kräftfiskefunktionären och berätta hur statusen är på redskapen från ditt pass. Fattas något? Är något trasigt?

Förlorad eller trasig mjärde ersätts med 100 kr till bankgiro 482-0981.

6 Maximalt sextio (60) kräftor får fångas per pass. Antal fångade kräftor ska antecknas i kräftfiskedagboken i klubbstugan. Samordnaren har rätt att gå igenom dina tillhörigheter för att räkna kräftor.

7 Minimått på fångad kräfta är tio (10) centimeter. Mätsticka medföljer redskapen.

8 Passinnehavaren eller någon ur dennes familj, ska närvara vid fisket. Med familj avses här maka/make/sambo och/eller barn fyllda 18 år. Naturligtvis får gäster följa med!

9 Om du hittar främmande kräftfiskeredskap på ”våra” vatten ska du ta med dem och lägga dem på altanen utanför klubbstugan. SMSa kräftfiskefunktionären med uppgift om fyndplats.

10 Bryter du mot reglerna riskerar du att inte få fiska de närmaste tre åren.

Klubbens arrende sägs upp av SveaSkog AB om klubbmedlem ertappas med tjuvfiske av kräftor i sjön Yngern (förutom att klubbmedlemmen blir åtalad)!