Strömsborgs båtklubb är anslutet till Svenska Båtunionen genom vårt medlemskap i Mälarens båtförbund. Förutom tidningen Båtliv till alla medlemmar ger det oss tillgång till det administrativa systemet BAS som underlättar hanteringen av ekonomi och administration av medlemsregister och båtplatser.