Åbro

…eller Bro-Gren eller Lars-Olofbron är några av namnförslagen till den gångbro som stod färdig den 12 augusti.

Under ledning av styrelsens Lars-Olof Gren, med bistånd av Dane Bodingh och bidrag med balkar av Ilpo Porttila, har klubben fått en ny gångbro mot dammhuset. Det underlättar när vi behöver förflytta oss mellan klubbområdets båda sidor.

Lars-Olof Gren, Birgitta Andersson och Ann Söderström Gren inviger den nya bron