Årets kräftfiskeschema

Årets kräftfiskeschema fastställdes efter lottning i månadsskiftet juni/juli.
Schemat är utsänt till alla medlemmar via mail och i vissa fall brev och hittas under Kräftfiske 2022 inloggad i hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan.

Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern.
Det ena är stranden norr om Alphyddan och “Hällarna” samt skären/grynnorna utanför. Det arrenderar vi av Sveaskog. Det är åtminstone en halvtimmes båtfärd dit.
Det andra är området utanför badet och båtklubben, som vi arrenderar av Nykvarns kommun.

Passkartor tillsammans med årsstatistik hittas under Kräftfiske 2022 inloggad i hemsidan.