Årsmötet 2022-03-29 med protokoll

Vid årsmötet avtackades avgående ordförande Alan Dry efter 4 år vid rodret av Lena Ling-Östlund.
Under Alans ledning har bl.a. låssystemet bytts ut, den nya toaletten kommit på plats, bryggor lagats och uppläggningsplatser byggts.

Årsmötesprotokoll 2022-03-29

Lilian Dry som varit stugvärd lämnar samtidigt och fick blomkvasten hemsänd.
Joakim Rennemark avtackas. Avgående ordförande lämnar över nycklarna till tillträdande Tomas Östlund