BAS – Svenska Båtunionens Administrativa System

Båtklubben har i år gått med i Svenska båtunionen (SBU) som är en förening med ca 900 båtklubbar. Vi har bestämt att gå med av två skäl;

1 Vi får juridiskt stöd i frågor mot t ex skattemyndigheten.
2 Vi får tillgång till ett medlemsregister som underlättar vårt administrativa och ekonomiska arbete samt kommunikationen med alla medlemmar.

När du som medlem loggat in med de uppgifter som sänts ut via epost kan du själv se och uppdatera dina personliga uppgifter.

Du kommer också kunna anmäla dig till aktiviteter som vi arrangerar. Nästa års kräftfiske t ex
Kom ihåg att ange ditt personnummer!
Det behövs vid e-faktura i fortsättningen.
Som medlem har du fått ditt första nummer av Europas största båttidning Båtliv.