Elvinsch installerad

Dane Bodingh som tillsammans med Lars-Olof Gren gjort jobbet visar hur vinschen är tänkt att användas

Vid rampen på västra sidan, mot fotbollsplanen har en elvinsch installerats för att underlätta upptag av båtar.