Hänglåset vid grinden närmast badet

Flera medlemmar har anmält problem med detta hänglås. Vid styrelsens besiktning märktes inte felet.

Vad som hänt är att nyckeln vid öppningsförsök gått att vrida längre än ett kvarts varv – de 90 grader den ska gå att vrida innan låset öppnas. Hamnfogden kommer att se över låset och vidta nödvändiga åtgärder. Det kan ta någon vecka innan ersättningslås är på plats.

Hänglåshantering.