Lågt vattenstånd

Vattennivån i Yngern är ovanligt låg nu vilket har lett till många grundstötningar vid farleden till båtklubben.
Var försiktig när du går ut och kommer tillbaka. Säkrast är att ro när du är på grunt vatten.

Kommunen förklarar regelverket bakom vattenregleringen:

Låg vattennivå i Yngern