Miljöinspektion

Den 16 maj besökte Fredrik Kjelleros från kommunens miljöavdelning båtklubben för en miljöinspektion.Från klubbens sida förklarades att båtklubben inte bedriver någon varvsverksamhet, utan är en småbåtsklubb med av länsstyrelsen fastställd begränsning av 8 hk för motorer.
Därutöver har klubben egna regler om båtars maxstorlek om 2 m bredd och 5 m längd och maxvikt 800 kg.

Vid årsmötet 2022-03-29 antog klubben en egen miljöpolicy.

Miljöinspektör Fredrik Kjelleros

Endast godkända båtbottenfärger får användas. Båttvätt görs med sjövatten och eventuellt såpa, som är biologiskt nedbrytbart.
Reparationer och underhåll av båtskrov som kan medföra miljörisker får inte utföras inom klubbens område.

Till största del används utombordsmotorer och medlemmar sköter själva tankning medelst bensindunkar. Klubben säljer inte drivmedel och någon tankstation har aldrig funnits.

Vid spill eller läckage som bedöms kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön kontakta räddningstjänsten och Miljöavdelningen miljoavdelningen@nykvarn.se 08-555 010 00.

Många av frågorna i det standardiserade inspektionsprotokollet avsåg båtklubbar med mycket större, havsbaserade båtar och varvsverksamhet.

Klubbens svar på 11 punkter från Miljöavdelningen.