Vårens arbetsdag 21/5 kl. 09.00 – 14.00

Den här dagen hjälps vi åt för att hålla båtklubben i ett fint skick (se slutet).

Årets två arbetsdagar – en på våren (21/5) och en på hösten (17/9).
Styrelsen gör ett arbetsschema och utser ansvariga för olika arbetsuppgifter.
Som medlem anmäler du dig till någon av arbetsuppgifterna när du kommer.

Att göra

 • Klippa gräs
 • Slå gräs med trimmer längs staketen på området
 • Kratta och samla upp fallna grenar
 • Arbeta vidare på uppläggningsplatserna
 • Fylla i potthål i vägen ned till klubbstugan
 • Laga och förstärka P-infoskylten som blåst sönder
 • Markera P-platser på båtklubbssidan
 • Markera klubbens trailerplatser
 • Ensmärkningen justeras
 • Märka/måla klubbens trailers
 • Rensa från flytande grenar och trädstammar vid klubben
 • Städa stugan putsa fönster
 • m.m.