Nej till egna båtskjul

Styrelsen har beslutat att inga egna båtskjul får byggas på området. De som redan har byggt kommer att uppmanas att ta bort skjulen och använda enklare material för att täcka sina båtar.

läs mer

Vårens arbets- och sjösättningsdag

Vårens arbetsdag var planerad till den 23 maj och sjösättningsdag till den 30 maj. Styrelsen har beslutat att slå ihop dessa så, att de som vill, träffas på båtklubben kl. 9.00 lördag 30 maj. Då snyggar vi till på området och hjälps åt att få bryggplatsbåtarna i vattnet. Och vi…

läs mer

Årsmöte 2020

Styrelsen har beslutat att slå ihop årsmöte och halvårsmöte mot bakgrund av rådande pandemi. Vi återkommer med datum, när restriktioner lättats, så att vi kan vara närmare varandra än två meter och kanske t.o.m. fler än 50 st!

läs mer