Årsmötet och arbetsdagen den 22 maj

Årsmötet innehöll förutom sedvanliga punkter medlemmarnas godkännande till styrelsen att ansluta klubben till Mälarens båtförbund för att få stöd i administration och juridik. Därefter följde arbetsdagen med gott deltagande där mycket blev uträttat.

läs mer

22 maj Årsmöte och arbetsdag

Årsmöte och vårens arbetsdag kommer att gå av stapeln lördag 22 maj. Vi inleder med årsmöte kl. 9.00. När det är klart går vi över till arbetsdag och avslutar kl. 14. Mer info och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut här. HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET Dagordning Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2020 Stadgar antagna vid…

läs mer

Nej till egna båtskjul

Styrelsen har beslutat att inga egna båtskjul får byggas på området. De som redan har byggt kommer att uppmanas att ta bort skjulen och använda enklare material för att täcka sina båtar.

läs mer