22 maj Årsmöte och arbetsdag

Årsmöte och vårens arbetsdag kommer att gå av stapeln lördag 22 maj. Vi inleder med årsmöte kl. 9.00. När det är klart går vi över till arbetsdag och avslutar kl. 14. Mer info och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut här.

läs mer

Hål i stängslet

Stängslet mot badet, där kanoterna låg tidigare, har blivit uppklippt. Vi uppmanar klubbens medlemmar att titta till sina ägodelar inom området. Händelsen kommer att polisanmälas.

läs mer

Kniv upphittad

En kniv har hittats övergiven på båtklubben. Du som tror att det kan vara din:Kontakta Nicklas Thiger på mobil 070 818 28 06 eller mejl nicklas@thiger.nu.

läs mer

Nej till egna båtskjul

Styrelsen har beslutat att inga egna båtskjul får byggas på området. De som redan har byggt kommer att uppmanas att ta bort skjulen och använda enklare material för att täcka sina båtar.

läs mer

Vårens arbets- och sjösättningsdag

Vårens arbetsdag var planerad till den 23 maj och sjösättningsdag till den 30 maj. Styrelsen har beslutat att slå ihop dessa så, att de som vill, träffas på båtklubben kl. 9.00 lördag 30 maj. Då snyggar vi till på området och hjälps åt att få bryggplatsbåtarna i vattnet. Och vi…

läs mer

Årsmöte 2020

Styrelsen har beslutat att slå ihop årsmöte och halvårsmöte mot bakgrund av rådande pandemi. Vi återkommer med datum, när restriktioner lättats, så att vi kan vara närmare varandra än två meter och kanske t.o.m. fler än 50 st!

läs mer