Höstens arbetsdag 2023

Lördag den 16 september hade vi arbetsdag i båtklubben. För er som missade det kan vi berätta om en trevlig och effektiv dag. Vi klippte och slog gräs och buskar, städade, skötte om blommorna, satte upp en ny skylt, max 8hk, på stängslet mot badet OCH lagade vinschen vid norra…

läs mer

EN LYCKAD ARBETSDAG

Pingstafton blev en mycket bra arbetsdag i båtklubben och mycket blev uträttat. Finare beläggning lades ut på piren, iläggningen vid kanoterna och infarterna. Vindskivorna målades och trädäcken oljades. Fönstren putsades och golven skurades. Trailers fick stödhjul, skyltar sattes upp och ogräset trimmades. Ett nytt kräftfiskeskåp kom på plats. Någon boj…

läs mer

Miljöinventering 2023

Miljöavdelningen vid Nykvarns kommun har av båtklubben begärt en inventering av vilka båtbottenfärger våra medlemmars båtar har. Vi ber dig därför att besvara den enkät som inom kort kommer att sändas ut. Det finns inga båtbottenfärger som är godkända för Bottniska viken och insjöar. I Yngern får därmed endast färger…

läs mer

Extra arbetsdag söndag 26 mars

för återställning av angöringar vid piren blev lyckad. Söndag 26 mars samlades ett tjugotal medlemmar för en extra arbetsdag för att återställa förtöjningar och nummerplåtar i piren inför kommande säsong. Arbetet förflöt effektivt och allt var klart på en dryg timma.

läs mer

Vattennivån i sjön och regleringen av ån

Anders Önbäck (s) är den politiker som har svarat på det öppna brev/debattartikel klubben sände till gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. Kortfattat är detta vad som beslutats/sker Vattendom 1952 Förvaltningen har konstaterat att större variationer i vattennivån medför negativa konsekvenser för enskilda intressen kring sjön. Förvaltningen avser därför att i…

läs mer

Yngern och Turingeån – ett allmänt intresse 

Öppet brev till partiernas gruppledare i Nykvarns fullmäktige  Dags för omprövning av vattendomen från 1952  En farbar sjö, en å med strömmande vatten och dammar med vattenspegel är möjlig – men kräver en mycket följsam reglering av vattenflöden i fördämningarna.  Vattennivån i Yngern har i sommar varit rekordlåg – den…

läs mer